نمیدانی که نمیدانی ... (قدح شصت و دوم)

گریه مرد


ناز پرورده ای و درد نمی دانی چه

گریه ممتد یک مرد نمی دانی چه


در کجا علم سخن یاد گرفتی که هنوز

ظاهرا معنی برگرد نمی دانی چه


(سجاد سامانی)+ دوستان گلم ببخشید که کامنت دونی بسته س ... !


  • جناب قدح

قدح ghadah.blog.ir

در دیر مغان آمد ، یارم قدحی در دست - مست از می و میخواران از "نرگس" مستش مست

Designed By Erfan Powered by Bayan