قدح بیستم

کو سر مویی که بسته ی تو نباشد

زلف تو زنجیر آسمان و زمین است

فروغی بسطامی

  • جناب قدح

قدح چهاردهم

فروغی از غزلش بوی مشک می‌آید

مگر که هم‌نفس آن غزال مشکین است

فروغی بسطامی

  • جناب قدح

قدح پنجم

از پی قتل مردم دانا

تیغ در دست طفل نادان است

فروغی بسطامی

  • جناب قدح

قدح سوم

اختر فیروز او از همه فیروزتر

گوهر والای او از همه والاتر است

فروغی بسطامی

  • جناب قدح

قدح ghadah.blog.ir

در دیر مغان آمد ، یارم قدحی در دست - مست از می و میخواران از "نرگس" مستش مست

شعرواره های قدح
Designed By Erfan Powered by Bayan