می آییم ... + بعدا نوشتبه عشق رهبری و شهدا می آییم ... 


بعدا نوشت : علی رغم سرما و باران شدید حضور مردم بسیار باشکوه بود ...


سرافراز باد ایران و ایرانی


تاریخ انتشار اول : 

  • جناب قدح

قدح ghadah.blog.ir

در دیر مغان آمد ، یارم قدحی در دست - مست از می و میخواران از "نرگس" مستش مست

شعرواره های قدح
Designed By Erfan Powered by Bayan