ماه فرو ماند از ... (قدح پنجاه و یک)

Image result for ‫اقراء‬‎

ماه فروماند از جمال محمد

سرو نباشد به اعتدال محمد

(سعدی)


عیدتان مبارک

  • جناب قدح

قدح ghadah.blog.ir

در دیر مغان آمد ، یارم قدحی در دست - مست از می و میخواران از "نرگس" مستش مست

Designed By Erfan Powered by Bayan