چه می گویم ... (قدح پنجاه و سوم )


آن که دریابد چه می گویم کجاست ؟


آشنایی با زبان بی زبانان چو ما دشوار نیست ...


(فریدون مشیری)


نمیدونم چرا گاهی نمیتونیم حرفامونو به دیگران بفهمونیم ...
  • جناب قدح

قدح ghadah.blog.ir

در دیر مغان آمد ، یارم قدحی در دست - مست از می و میخواران از "نرگس" مستش مست

Designed By Erfan Powered by Bayan