قدح بیست و دوم

در دشت با سرابم، در بحر یار آبم

چون موج در عذابم، از خوش عنانی خویش

صائب

  • جناب قدح

قدح ghadah.blog.ir

در دیر مغان آمد ، یارم قدحی در دست - مست از می و میخواران از "نرگس" مستش مست

Designed By Erfan Powered by Bayan