قدح بیست و سوم

نمی‌داند طبیب ای دل دوای درد عاشق را

ز من بشنو که این حکمت شنیدستم ز دانایی

سلمان ساوجی

  • جناب قدح

قدح چهارم

به وصل قد تو دارم بسی امید و لیک

قبای عمر به قد امید، کوتاه است

سلمان ساوجی

  • جناب قدح

قدح ghadah.blog.ir

در دیر مغان آمد ، یارم قدحی در دست - مست از می و میخواران از "نرگس" مستش مست

Designed By Erfan Powered by Bayan