هوا سرد شده ...! (قدح نویس)


در بهاران شهر ما یاد زمستان کرده است ...

جایِ گرما، میل برف و میل باران کرده است


تا لباس گرم و شوفاژ و بخاری جمع شد

سوز سرما سرخوشان را ، زار و نالان کرده است

 (قدح)هوای شهر ما بارانی و کمی سرد شده ...

اگرچه سرمای بهاری همه رو غافلگیر کرده ولی هوای قشنگیه ... خدا رو شکر ...


  • جناب قدح

قدح ghadah.blog.ir

در دیر مغان آمد ، یارم قدحی در دست - مست از می و میخواران از "نرگس" مستش مست

Designed By Erfan Powered by Bayan