شاعره ...(قدح چهل و پنجم)

به مناسبت سالگرد درگذشت پروین اعتصامی

این شعر ایشان ، روی سنگ مزارشان حک شده :


مزار پروین اعتصامی

اختر چرخ ادب ...

اینکه خاک سیهش بالین است / اختر چرخ ادب پروین است

گر چه جز تلخی از ایام ندید / هر چه خواهی سخنش شیرین است

 

صاحب آنهمه گفتار امروز / سائل فاتحه و یاسین است

دوستان به که ز وی یاد کنند / دل بی دوست دلی غمگین است

 

خاک در دیده بسی جان فرساست / سنگ بر سینه بسی سنگین است

بیند این بستر و عبرت گیرد / هر که را چشم حقیقت بین است

 

هر که باشی و زهر جا برسی / آخرین منزل هستی این است

آدمی هر چه توانگر باشد / چو بدین نقطه رسد مسکین است

 

اندر آنجا که قضا حمله کند / چاره تسلیم و ادب تمکین است

زادن و کشتن و پنهان کردن / دهر را رسم و ره دیرین است

 

خرم آن کس که در این محنت‌گاه / خاطری را سبب تسکین است

(پروین اعتصامی)

  • جناب قدح

قدح ghadah.blog.ir

در دیر مغان آمد ، یارم قدحی در دست - مست از می و میخواران از "نرگس" مستش مست

Designed By Erfan Powered by Bayan