فهرست


قدحقدحقدحقدح

فهرست :

حافظ

فروغی بسطامی

سعدی

سلمان ساوجی

محتشم کاشانی

علی اکبر لطیفیان

جمعه های انتظار

مولوی

عراقی

شهریار

احسان محسنی فر

مولانا

صائب تبریزی

خواجوی کرمانی

اکبر نوری

وحشی بافقی


  • جناب قدح

قدح ghadah.blog.ir

در دیر مغان آمد ، یارم قدحی در دست - مست از می و میخواران از نرگس مستش مست

Designed By Erfan Powered by Bayan