یک ماه گذشت ...


یک ما گذشت

ماه قدح کامل شد .

امشب ای ماه به درد دل من تسکینی

  • جناب قدح

قدح ghadah.blog.ir

در دیر مغان آمد ، یارم قدحی در دست - مست از می و میخواران از "نرگس" مستش مست

Designed By Erfan Powered by Bayan