سردار خیبر و حجت راهیان نور (قدح سی و دوم )


هفدهم اسفند (شهادت حاج همت )  هجدهم اسفند (شهادت حجت الله رحیمی)


    شهید همت      شهید حجت الله رحیمی

  • جناب قدح

قدح ghadah.blog.ir

در دیر مغان آمد ، یارم قدحی در دست - مست از می و میخواران از "نرگس" مستش مست

Designed By Erfan Powered by Bayan