صیاد و آوینی ...


شهید آوینی و شهید صیاد شیرازی


20 فروردین ماه ، سالروز شهادت هنرمند متعهد و سید شهیدان اهل قلم سیدمرتضی آوینی(1372ش)

21 فروردین ماه ، سالروز شهادت امیرسپهبد صیادشیرازی به دست منافقان(1378ش)

گرامی باد .
  • جناب قدح

قدح ghadah.blog.ir

در دیر مغان آمد ، یارم قدحی در دست - مست از می و میخواران از "نرگس" مستش مست

Designed By Erfan Powered by Bayan