شب آرزوها ...(قدح سی و ششم)


از درد زمانه ی فلج میخوانم

از ساحت آخرین حجج میخوانم

در خلوت “لیله الرغائب” آری

عجل لولیک الفرج” میخوانم


التماس دعا داریم از خوانندگان عزیز...


  • جناب قدح

قدح ghadah.blog.ir

در دیر مغان آمد ، یارم قدحی در دست - مست از می و میخواران از "نرگس" مستش مست

Designed By Erfan Powered by Bayan