قدح یازدهم

از وفا و دوستی کم کرده‌ای

در جفا و دشمنی افزوده‌ای

عراقی

  • جناب قدح

قدح دهم

قند بگشا ای صنم تا عیش را شیرین کند

هین که آمد دود غم تا خلق را غمگین کند

مولوی

  • جناب قدح

قدح نهم

وضعیت آب و هوا مثل همیشه

مثل هوای جمعه‌ ی پشت سری بود

اینکه غروب است و کمی بارانی‌ام، نه

از اولش هم روز گریه‌ آوری بود

علی اکبر لطیفیان

  • جناب قدح

قدح هشتم

رقیبم سرزنش‌ها کرد کز این باب رخ برتاب

چه افتاد این سر ما را که خاک در نمی‌ارزد

حافظ

  • جناب قدح

قدح هفتم

به دست رحمتم از خاک آستان بردار

که گر بیفکنیم کس به هیچ نستاند

سعدی

  • جناب قدح

قدح ششم

کو دلی و دلیرئی کز پی رونق جنون

شحنه ی ملک دل کنم عشق ستیزه رای را

محتشم کاشانی

  • جناب قدح

قدح پنجم

از پی قتل مردم دانا

تیغ در دست طفل نادان است

فروغی بسطامی

  • جناب قدح

قدح چهارم

به وصل قد تو دارم بسی امید و لیک

قبای عمر به قد امید، کوتاه است

سلمان ساوجی

  • جناب قدح

قدح سوم

اختر فیروز او از همه فیروزتر

گوهر والای او از همه والاتر است

فروغی بسطامی

  • جناب قدح

قدح دوم

خداوندی چنین بخشنده داریم

که با چندین گنه امیدواریم

سعدی

  • جناب قدح

قدح ghadah.blog.ir

در دیر مغان آمد ، یارم قدحی در دست - مست از می و میخواران از "نرگس" مستش مست

Designed By Erfan Powered by Bayan